Comunicate recente

TRIMESTRUL 1, 2021

În baza Hotărârii de Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, SC HEINEKEN România S.A. pune la dispoziţia publicului următoarele tipuri de informaţii privind mediul:

  • HEINEKEN România S.A. se angajează să asigure un mediu de lucru curat, sigur şi sănătos pentru angajaţii, vizitatorii, contractorii şi clienţii noştri, precum şi protejarea mediului înconjurător, în comunităţile în care trăim şi muncim;
  • HEINEKEN România S.A. a obţinut prima certificare pentru standardul ISO 14001, în anul 2013, certificare menţinută până în prezent;
  • Pentru a reduce impactul activitătilor sale asupra mediului, HEINEKEN România S.A. are ca obiective: reducerea cantității deșeurilor de ambalaje, reducerea consumului de apă, reducerea consumului de energie (electrică şi termică) și reducerea emisiilor de CO2.

Pentru perioada trimestrului I din 2021, HEINEKEN România S.A. informează:

  • Deşeurile de productie au fost colectate separat şi au fost predate agenţilor economici specializaţi;
  • S-au efectuat analizele externe pentru apa preepurată, conform frecvenței stabilite în Autorizația Integrată de Mediu, iar valorile acestora se încadrează în parametri.
  • Raportul anual de mediu pentru anul 2020 și Evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2020 au fost depuse la Agentia de Mediu (pentru unitatea de producție de bere din Ungheni);
  • S-au efectuat analizele pentru apa uzată, conform contractului încheiat cu Compania de Apă Oltenia; de asemenea, a fost depus la APM Dolj, Raportul anual de mediu pentru anul 2020 și Raportul statistic privind gestiunea deșeurilor, aferent anului 2020; Se continuă procedura de reînnoire a AIM  (pentru unitatea de producție de bere din Craiova ), prin luarea deciziei de întocmire a Proiectului de autorizație (în urma ședinței CAT din 3.03.2021);
  • S-au efectuat determinările cu frecvență lunară și semestrială, conform Programului de Monitorizare a activității din Autorizația Integrată de mediu (pentru unitatea de producție de bere din Constanța) nefiind înregistrate depășiri ale valorilor limită admise; Pentru buna desfășurare a activității de preepurare ape uzate, la stația de tratare a fost efectuată o revizie planificată, apa uzata rezultată din activitatea fabricii fiind preluată de firma locală de tratare ape uzate (pentru unitatea de producție de bere din Miercurea Ciuc);
  • La celelalte emisii, s-au efectuat determinările periodice, conform Programului de Monitorizare și nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise (pentru unitatea de producție de bere din Miercurea Ciuc).