Comunicate recente

TERMENI ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Actualizată la: 24/08/2023 Bine aţi venit pe site-ul nostru web dedicat promovării mărcii Heineken® și produselor de bere comercializate sub această marcă. Termenii şi condițiile, împreună cu Politica privind utilizarea datelor dumneavoastră şi Politica privind modul de utilizare cookie, disponibile în secțiunea Date Personale şi Modulele cookie, guvernează modul în care utilizați site-ul www.heineken.com/ro („Pagina web” sau ”Site-ul”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile deoarece se aplică tuturor vizitelor efectuate pe Pagina web şi modului de utilizare a acestui Site.  

CONȚINUT

 1. Despre noi
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră
 3. Platforme sociale
 4. Dreptul de proprietate intelectuală
 5. Conținut și responsabilitate
 6. Legături către alte pagini web
 7. Informatii pentru utilizatori (vizitatori)
 8. Despăgubire
 9. Legislația aplicabilă

1. Despre noi

In această secțiune sunt stabilite termenii și condițiile în baza cărora puteți utiliza Site-ul și conținutul/ serviciile disponibile (”Conținutul Paginii web”). Vă punem la dispoziție Termeni și condițiile numai în limba română. Pagina web este administrată de Heineken Romania S.A. cu sediul social în București 013714, Str. Tipografilor 1A, Etajele 4-6, Sector 1, înregistrat la Registrului Comerțului București cu nr. J40/12235/2002, cod de înregistrare fiscală RO 13240781 („HEINEKEN”). Cu excepția cazului în care este menționat expres, orice referire ”HEINEKEN” (sau ”noi” sau ”nostru”) se referă la societatea care administrează Site-ul web. Pentru a utiliza acest Site trebuie sa aveti varsta minima legala de 18 ani implinita la data accesarii Paginii web. Rețineți că Termenii și Condițiile pot fi modificate în timp. Aceste modificări vor fi aplicabile imediat după publicare, fără informarea prealabilă a utilizatorilor. Vă recomandăm să reviniți periodic în această secțiune.

2. Prelucrarea datelor dumneavoastră

Toate informațiile pe care le comunicați sau pe care le obținem despre dumneavoastră cu ocazia utilizării Paginii web sunt utilizate conform Politica privind utilizarea datelor dumneavoastră (link) și Politicii privind modul de utilizare cookie (link). Vă rugăm să accesați aceste secțiuni pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.

3. Platforme sociale

Website-ul poate include conținut de pe diverse site-uri de social media precum Twitter, Facebook, Instagram și YouTube. Un astfel de conținut poate constitui o expresie a opiniilor personale ale terților, pentru care HEINEKEN nu poate fi responsabilă. Deși HEINEKEN se va strădui să modereze tot acest conținut pentru a se asigura că doar conținut adecvat este plasat pe Pagina web, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Dacă considerați că vreunul dintre drepturile dvs. a fost încălcat de conținutul pe care HEINEKEN a derivat din astfel de site-uri de socializare și ulterior plasat pe Pagina Web, puteți utiliza Secțiunea de contact (link) furnizate pe Pagina web și vom răspunde notificarea dvs. cât mai curând posibil.

4. Dreptul de proprietate intelectuală

Site-ul web și întregul conţinut, toate caracteristicile și toate funcţionalităţile acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, toate informaţiile, software-urile, textele, logo-uri, sigle, alte elementele grafice și/sau design afișate, imaginile, materiale video și/sau materiale audio) reprezintă proprietatea exclusivă a societății HEINEKEN, a afiliaților HEINEKEN, a titularilor mărcilor și a altor furnizori de astfel de materiale și sunt protejate prin legile aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Puteţi utiliza Site-ul web numai în scopuri și/sau prin modalități conforme cu prezentele Termene și condiții. Vă este se permis să faceţi copii ale (unor părţi ale) Site-ului web pentru utilizare în scop personal. Nu aveți dreptul să utilizaţi nicio parte a Conţinutului paginii web în alte scopuri, fără a obţine o licenţă în scris de la noi. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu aveți dreptul de a adapta, modifica, distribui, vinde, publica, reproduce, de a acorda o licență de folosire, de a crea lucrări derivate din, sau de a transfera în orice mod, niciunul dintre materiale si niciuna din Informațiile conținute în acest Site, ori de a le utiliza în orice scop sau prin orice modalitate, cu excepția utilizării personale, fără scop comercial. Oricare dintre numele, imaginile, siglele, logo-urile care identifică sau care pot fi asociate cu numele HEINEKEN și/sau un produs HEINEKEN reprezintă mărci ale HEINEKEN. Orice branduri, produse ori nume comerciale ale unor terțe părți reprezintă marcile, produsele și denumirile comerciale ale titularilor respectivi. HEINEKEN nu oferă în niciun caz permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afara titularilor acestor drepturi. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice utilizare de acest fel reprezintă o încălcare a drepturilor titularilor. Este interzis sa utilizati Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial. Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter abuziv, vulgar, obscen, amenințător, înșelător, calomniator, instigator sau pornografic sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la raspundere civilă sau ar încalca în alt mod legea.

5. Conținut și responsabilitate

Încercăm să furnizăm în permanență informații corecte, complete si actualizate. Cu toate acestea, HEINEKEN nu va fi răspunzător în cazul în care Informațiile nu sunt corecte sau complete. HEINEKEN nu ofera garanții, exprese sau implicite, cu privire la corectitudinea ori integritatea Informațiilor furnizate pe prin intemediul Site-ului. Utilizați acest Site pe propria responsabilitate. Fara a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, Site-ul si toate informatiile pe care acesta le conține, inclusiv, dar fără a se limita la denumiri, imagini, materiale video, texte, simboluri, mărci, sigle, logo-uri, link-uri etc., sunt oferite cu titlu de prezentare și numai în măsura în care sunt disponibile si fără nicio declarație, expresă sau implicită, de garanție sau aprobare. Informaţiile si orice alte materiale sunt oferite exclusiv în scop informare și/sau prezentare generală şi nu pot fi considerate ca reprezentând recomandari. HEINEKEN nu va fi considerat răspunzător pentru eventualele daune și/sau prejudicii de orice fel, indirecte sau incidentale, intervenite ca urmare a utilizării (sau a imposibilităţii de utilizare) Paginii web, inclusiv a incorectitudinii sau a caracterului incomplet al Conținului paginii web, cu excepţia cazului în care aceste daune sau prejudicii constituie rezultatul direct al unul comportament neadecvat intenţionat sau al neglijenţei grave din partea HEINEKEN. De asemenea, HEINEKEN nu va fi considerat răspunzător pentru daunele de orice natură, indirecte ori incidentale, intervenite ca urmare a imposibilității utilizării ori utilizării defectuoase a mijloacelor electronice de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la, pagubele intervenite ca urmare a nelivrării sau livrării întârziate a mesajelor și/sau comunicărilor electronice, interceptării sau manipulării comunicărilor electronice de către terţe părţi sau de către programe informatice utilizate pentru transmiterea comunicaţiilor electronice şi transmiterea viruşilor. Cu titlu particular, HEINEKEN nu garantează că utilizarea Site-ului va fi neîntreruptă și fără erori ori ca Site-ul și serverele pe care acesta este găzduit nu prezintă disfunctionalități ori nu pot fi afectate de viruși informatici. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în măsura maximă permisă de lege, HEINEKEN nu este răspunzător pentru funcționalitatea ori disponibilitatea acestui Site. HEINEKEN promite să dezvolte și gestioneze Conținutul Paginii web și să depună eforturi rezonabile pentru a remedia eventuale defecțiuni de care suntem conștienți. Conținutul

6. Legături către alte pagini web

Pagina web poate conține trimiteri la alte pagini web sau servicii online și mobile furnizate de terți. Este decizia dumneavoastră dacă accesați aceste pagini/ descărcați conținut/ achiziționați servicii sau produse furnizate de terți. Politicile noastre nu sunt aplicabile navigării pe aceste pagini web. Inainte de a accesa paginile web ale terților/ descărca orice conținut deținut de un terț citiți termenii și condițiile aplicabile site-ului/ aplicației respective. Informațiile provenite de la terți constituie o expresie a opiniilor personale ale terților. HEINEKEN nu este responsabil și nu va fi răspunzător pentru aceste informații. Hiperlinkurile de pe acest site web pot direcționa vizitatorii către site-uri web externe, care sunt întreținute de terți. HEINEKEN nu răspunde pentru conținutul și funcționarea acestor site-uri web externe. HEINEKEN nu răspunde, de asemenea, pentru calitatea produselor sau serviciilor care pot fi oferite pe astfel de site-uri web externe.

7. Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:
 1. să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare (atunci când este cazul, de ex. atunci când ne transmiteți solicitări prin formularul de contact); să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
 2. să transmite numai materiale ale cărui autor sunteți, sau dacă nu sunteți autorul, numai materiale pentru care ați obținut permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 3. să nu transmiteți/publicați/postați materiale de orice fel (inclusiv comentarii) cu caracter rasist, denigrator, imoral, de propagandă politică și/sau religioasă, obscene, defăimatoare, discriminatorii, antisociale, violente ori care îndeamnă la violență de orice natură, care îndeamnă la un consum excesiv de alcool ori arată în vreun fel/ fac referire la abuzul de alcool, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, față de HEINEKEN, față de angajații acesteia ori afiliații săi, sau în legătură mărcile acesteia;
 4. să publicați o imagine, informații sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
Suntem un Site adresat promovării mărcilor de bere, prin urmare vă rugăm să partajați Conținutul Paginii web numai cu persoane care au împlinită vârsta legală pentru consumul de alcool.

8. Despăgubire

Prin accesarea si utilizarea Paginii web sunteţi de acord să ne despăgubiţi integral pentru şi împotriva oricăror acţiuni și pretenţii de orice natură, precum și pentru alte răspunderi rezultate din și/sau asociate cu încălcarea de către dumneavoastră acestor Termene și condiții.

9. Legislația aplicabilă

Prezentele Termene și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română. Orice fel de dispute născute în legătură cu utilizarea Site-ului și cu prezentele Termene și condiții vor fi supuse soluționării de către instanțele competente din România. În situația în care oricare dintre clauzele acestor Termene și condiții va fi declarată ca fiind ilegală, ineficace ori inaplicabil din cauza legislației, aceasta va fi eliminată din conținutul Termenelor și condițiilor. Celelalte prevederi vor rămane aplicabile integral și vor continua să iși producă efectele pe deplin.

10. Dispoziții generale

Termenele și condițiile sunt prevederile minimale aplicabile accesării și utilizării Site-ului, care se completează cu dispozițiile legislației în vigoare. Puteţi citi oricând cea mai recentă versiune a acestor Termene și condiții accesând această pagină. Dacă nu sunteți de acord cu Termenele și condițiile aplicabile Site-ului și/sau cu modificările ori completările aduse acestora, vă rugăm să încetați imediat utilizarea Site-ului. In cazul în care aveți orice întrebări cu privire la Termenii și condițiile puteți să ne transmiteți un email utilizând secțiune Contact (link).