Comunicate recente

Reabilitare și retehnologizare silozuri și casa mașinilor la fabrica de bere Heineken

SC HEINEKEN ROMÂNIA SA- punct de lucru Craiova titular al proiectului „Reabilitare şi retehnologizare silozuri şi casa maşinilor la Fabrica de bere Heineken” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitare şi retehnologizare silozuri şi casa maşinilor la Fabrica de bere Heineken” propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 50, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0800- 1630 şi vineri între orele  0800- 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http// apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.03.2014.