Comunicate recente

Reabilitare și retehnologizare silozuri și casa mașinilor la Fabrica de bere Heineken – Constanța

SC HEINEKEN ROMÂNIA SA- punct de lucru Constanţa titular al proiectului „Reabilitare şi retehnologizare silozuri şi casa maşinilor la Fabrica de bere Heineken” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr. 23, Constanţa, jud. Constanţa, zilnic între orele 09:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.mediu-constanta.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.