Comunicate recente

Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Proiectul “ IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI”, Cod SMIS 2014+ 128334, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020   a fost implementat de către  HEINEKEN ROMANIA SA și a avut o valoare totală de 1.390.475,99 lei din care 880.320,86 lei valoare totală eligibilă formată din 748.272,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 132.048,13 LEI  valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcția Regională de Infrastructură (DRI) Craiova.    

Obiectivul general al proiectului Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatori industriali la S.C. HEINEKEN ROMÂNIA  S.A.

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Capacitate întărită a firmei HEINEKEN  ROMANIA SA în ceea ce privește identificarea și implementarea unor măsuri adecvate de eficiență energetică.

2. Contorizarea avansata a consumului energetic (energie electrică, termică (abur), apă de la rețea, apă soft, apă blenduită, apă dedurizată, CO2, aer comprima), identificarea pierderilor de energie și a potențialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat de management energetic, compus din instrumentație de câmp, Remote Terminal Unit, sistem de comunicare date și stație Master).  

3. Promovarea unui instrument de măsură online a efectelor pozitive asupra mediului și un potențial efect de încurajare pentru alți actori economici din industrie.

Rezultate 

1. Implementare sistem de contorizare consumuri de utilități.

2. Diminuarea consumului de energie electrică cu 1,13% echivalent  a 133,20 MWh ca urmare a implementării sistemului de contorizare a consumului de utilități

3. Efectele pozitive ale implementării sistemului de măsurare on-line duc la diminuarea  emisiilor CO2. Nivelul de emisii  de CO2 pe care societatea îl estimează că îl va economisi în 5 ani de la punerea în funcțiune a sistemului este de 43,956t.

Localizarea proiectului – Proiectul s-a implementat în localitatea Craiova, str. Severinului, nr. 50, jud. Dolj, pe o durată de  29 luni, respectiv între data de 01.08.2018 şi data de 31.12.2020 la care se adaugă, dacă este cazul şi perioada de desfășurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020”.

Date de contact:

Nume persoană contact: Nită Adrian

Funcție: Investments & Repairs Manager

Tel. 0731489942 Fax: 0251590600,  E-mail: adrian.nita@heineken.com

Comunicat de presă