Comunicate recente

Anunt!

S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A. REPREZENTATA DE DANIEL ROBINSON PRIN IMPUTERNICIT TULBA COSMIN MARCEL,titular al proiectului “Construire platforma betonata pentru bazine aferente alimentarii cu diesel”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire platforma betonata pentru bazine aferente alimentarii cu diesel”, propus a fi amplasat in jud. Dolj, mun. Craiova, str. Calea Severinului, nr. 50.

              Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

              Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

HEIENKEN ROMANIA SA – ref. construire platforma betonata