Comunicate recente

Informare de mediu Q3 2021

În baza Hotărârii de Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, SC HEINEKEN România S.A. pune la dispoziţia publicului următoarele tipuri de informaţii privind mediul:
• HEINEKEN România S.A. se angajează să asigure un mediu de lucru curat, sigur şi sănătos pentru angajaţii, vizitatorii, contractorii şi clienţii noştri, precum şi protejarea mediului înconjurător, în comunităţile în care trăim şi muncim;
• HEINEKEN România S.A. a obţinut prima certificare pentru standardul ISO 14001, în anul 2013, certificare menţinută până în prezent;
• Pentru a reduce impactul activitătilor sale asupra mediului, HEINEKEN România S.A. are ca obiective: reducerea cantității deșeurilor de ambalaje, reducerea consumului de apă, reducerea consumului de energie (electrică şi termică) și reducerea emisiilor de CO2.

Pentru perioada trimestrului III din 2021, HEINEKEN România S.A. informează:

Pentru unitatea de producție de bere din Ungheni:
• S-au efectuat determinările conform Programului de Monitorizare din Autorizatia Integrata de Mediu și nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise;
• Deşeurile de productie au fost colectate separat şi au fost predate agenţilor economici specializaţi;
• A fost solicitata revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, procedura este în curs de desfașurare;

Pentru unitatea de producție de bere din Craiova:
• S-au efectuat determinările conform Programului de Monitorizare din Autorizatia Integrata de Mediu și nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise;
• Deşeurile de productie au fost colectate separat şi au fost predate agenţilor economici specializaţi;
• S-a solicitat reînnorirea Acordului de racordare/deversare la sistemul public de canalizare.
• A fost eliberată și preluată Autorizația Integrată de Mediu nr.1 din 14.06.2021, pentru Punctul de lucru Craiova.

Pentru unitatea de producție de bere din Constanța:
• S-au efectuat determinările conform Programului de Monitorizare din Autorizatia integrata de mediu și nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise;
• S-au depus la APM Constanța buletinele de analiză eliberate de Rompetrol Quality Control pentru determinările semestriale.
• In luna octombrie 2021 a fost obținută viza anuala pentru Autorizația Integrata de Mediu nr.5 din 25.06.2019.

Pentru unitatea de producție de bere din Miercurea Ciuc:
• S-au efectuat determinările conform Programului de Monitorizare din Autorizatia Integrată de Mediu și nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise.