Comunicate recente

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. HEINEKEN România S.A.

Adunareaa Generală Ordinară a Acționarilor S.C. HEINEKEN România S.A., cu sediul în str. Tipografilor, nr. 11-15, clădirea S-Park, aripa A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, întrunită astăzi, 28 mai 2021, la sediul Societății în București, cu îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele hotărâri:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. HEINEKEN România S.A.