Comunicate recente

Anunț Public

A.P.M. Dolj şi S.C. HEINEKEN ROMANIA SA – Punct de lucru Craiova anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea încadrata conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa 1 la pct. „6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an“ – titular  SC HEINEKEN ROMÂNIA SA – Punct de lucru Craiova din Municipiul Craiova, str. Severinului  nr. 50, judeţul Dolj şedinţă care va avea loc în data de 15.10.2020, ora 1400. Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ședinta de dezbatere publică va fi realizată în format electronic.  

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate, pe site-ul A.P.M. Dolj: http://apmdj.anpm.ro,  sediul SC HEINEKEN ROMANIA SA-Punct de lucru Craiova din Municipiul Craiova, str. Severinului  nr. 50, judeţul Dolj, de luni – vineri între orele 8:00-16:00, precum si pe site-ul  www.heinekenromania.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, pe adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro  şi fax.: 0251/419 035 apartinand A.P.M. Dolj, până la data de 15.10.2020.

Raport amplasament Heineken Craiova

Formular de solicitare Heineken Craiova