Comunicate recente

ANUNȚ


SC MURES SRL,
titular al proiectului „Amplasare rezervor combustibil”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mures: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare rezervor combustibi”propus a fi amplasat în jud. Mureș, loc. Ungheni, nr. 1/A.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți­vineri, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.